fbpx

OPLA SALES

Mọi thứ bạn cần để tổ chức bán hàng và quản lý khách hàng

STARTUP

$45 / người dùng / tháng

Bao gồm tất cả các tính năng của gói Professional.

Điều kiện áp dụng

Standard

$75 / người dùng / tháng

Từ 1 đến 10 người dùng

Tính năng:

Professional

$65 / người dùng / tháng

Từ 10 đến 50 người dùng

Mọi tính năng của Standard, và:

Enterprise

$55 / người dùng / tháng

Nhiều hơn 50 người dùng

Mọi tính năng của Professional, và:

OPLA MARKETPLACE

Tăng trưởng bền vững với chiến lược bán hàng thông qua đối tác​

Growth

$200 / tháng

Giới hạn 20 đối tác bán hàng

Tính năng:

Scale

$500 / tháng

Không giới hạn số lượng đối tác

Tính năng:

Khám phá OplaCRM

Tìm hiểu cách OplaCRM giúp bạn tổ chức bán hàng hiệu quả và khoa học