fbpx

Liệu phương pháp BANT vẫn hiệu quả trong bán hàng hiện đại?

phương pháp BANT

Là nhân viên bán hàng, chúng ta đều quen thuộc với các từ viết tắt như AIDA (cảm nhận, quan tâm, mong muốn, hành động), SQL (Lead đủ điều kiện), và ABC (always be closing). Những thuật ngữ này đã trở thành một phần của ngôn ngữ hàng ngày. Tuy nhiên, một trong những phương […]