fbpx

Mở rộng mạng lưới đối tác bán hàng không giới hạn cho doanh nghiệp 

Corporate
 Opla Marketplace - mở khoá tiềm năng cho doanh nghiệp B2B giúp mở rộng mạng lưới, tiết kiệm chi phí, và tăng trưởng doanh thu hiệu quả nhờ chiến lược referrals. 

 Opla Marketplace – mở khoá tiềm năng cho doanh nghiệp B2B giúp mở rộng mạng lưới, tiết kiệm chi phí, và tăng trưởng doanh thu hiệu quả nhờ chiến lược referrals. 

 

Thu hút đối tác  

Doanh nghiệp có thể thu hút đối tác thông qua việc xây dựng và đăng tải chính sách hợp tác bán hàng, cơ cấu hoa hồng trên Opla Marketplace. Không chỉ cung cấp nền tảng kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và đối tác mà còn giúp tiết kiệm thời gian, chi phí trong việc phát triển mạng lưới đối tác bán hàng.
Thu hút đối tác

 

Tuyển dụng đối tác lý tưởng 

Tuyển dụng đối tác bán hàng phù hợp và chất lượng là yếu tố then chốt giúp thúc đẩy tăng trưởng doanh thu hiệu quả cho doanh nghiệp. Với Opla Marketplace, tìm kiếm đối tác bán hàng lý tưởng trở nên đơn giản khi doanh nghiệp có thể kiểm duyệt thông tin đăng kí của đối tác. 

Tuyển dụng đối tác

Xây dựng cấp bậc đối tác 

Để thúc đẩy nâng cao hiệu quả hoạt động của đối tác bán hàng, doanh nghiệp có thể áp dụng hệ thống quản lý và xây dựng cấp bậc. Opla Marketplace giúp ghi nhận và đánh giá nỗ lực của đối tác qua cấp độ, phần thưởng khác nhau. Từ đó, tạo động lực và khích lệ sự cống hiến, góp phần vào sự phát triển của cả doanh nghiệp và đối tác.  

Đánh giá đối tác

Hợp tác tạo kiệt tác

Opla Marketplace – Chiến lược kinh cho doanh bất chấp biến động thị trường 

Bắt đầu